Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski - logo

T G C P
Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski

Nawigator: Strona główna > TGCP

Zawartość:

Komunikaty TGCP
Członkowie TGCP
Historia TGCP
Informacje o TGCP
Regulamin TGCP


Komunikaty Towarzystwa:

Najbliższe spotkanie odbędzie się 25 listopada 2006 (znowu w sobotę) w Łodzi o godzinie 12:15, restauracja KROKODYL ul. Piotrkowska 88 (salka na lewo od wejścia). Serdecznie zapraszamy wszystkich genealogów działających w naszym regionie niezależnie od poziomu zaawansowania - wspominamy o tym ponieważ z relacji słychać, że są osoby, które nie chcą przyjść uważając, że od zbyt niedawna zajmują się genealogią. Podkreślamy ZAPRASZAMY WSZYSTKICH LOKALNYCH GENEALOGÓW. Tym razem spotkanie organizujemy w sobotę mając nadzieję, że pozwoli to dotrzeć osobom, dla których przybycie na spotkanie w dzień roboczy jest niemożliwe.


Informacje o Towarzystwie:

Chcemy skupić genealogów z centralnej Polski - zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Jak na razie w naszych szeregach są ludzie ze Skierniewic, Łodzi, Pabianic, Tuszyna, Brzezin, Radomska, nawet Warszawy. Są wśród nas zaawansowani poszukiwacze i poszukiwacze, którzy niedawno zaczęli, każdy może coś wnieść, bo siłą rzeczy każdy szuka w nieco innym rejonie i innych rodzin. Dlatego każdy poszukiwacz z regionu działania TGCP jest dla nas cenny.

Celami Towarzystwa są:

 1. integrowanie środowiska osób zajmujących się poszukiwaniem przodków;
 2. rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa;
 3. współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami;
 4. współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi;
 5. współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność poprzez rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń;
 6. utrwalanie i pogłębianie postaw tolerancji światopoglądowej, rasowej, religijnej i narodowościowej;
 7. inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie ochrony dóbr kultury;
 8. budowanie lokalnej bazy informacji genealogicznej;
 9. wzajemna pomoc członków Towarzystwa w prowadzeniu poszukiwań;
 10. organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Towarzystwa.

Dążąc do realizacji wymienionych celów Towarzystwo:

 1. łączy ludzi prowadzących badania genealogiczne oraz badaczy tradycji rodzinnej;
 2. doskonali i pogłębia wśród swoich członków znajomość genealogii i warsztatu badawczego;
 3. organizuje warsztaty, prelekcje i zebrania naukowe oraz wystawy i pokazy poświęcone problematyce genealogicznej;
 4. wymienia informacje genealogiczne z innymi polskimi i zagranicznymi organizacjami genealogicznymi;
 5. służy radą i opieką badaczom genealogicznym, a zwłaszcza początkującym genealogom i młodzieży;
 6. wydaje, gromadzi i propaguje wśród swoich członków publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone genealogii;
 7. inicjuje budowanie bazy informacji genealogicznej poprzez spis źródeł archiwalnych, bibliograficznych, internetowych, indeksację i inwentaryzację oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji lokalnych zabytków genealogicznych;
 8. upowszechnia wśród Polonii badania genealogiczne jako element więzi z krajem przodków;
 9. wspomaga pracś społeczną swoich członków instytucje zajmujące się archiwaliami;
 10. podejmuje wszelką inną działalność zgodną z regulaminowymi celami Towarzystwa.

Historia Towarzystwa:

21 października 2006 - siódme spotkanie Towarzystwa. Spotkanie w sobotę było strzałem w dziesiątkę - od razu towarzystwu przybyło pięcioro nowych osób. Właściwie całe spotkanie spędziliśmy na prezentacjach poszukiwań obecnych.
26 września 2006 - szóste spotkanie Towarzystwa. Tym razem dołączyła do nas Alicja Surmacka oraz mieliśmy gościa w osobie Andrzeja Turło z Chełmna Pomorskiego. Jak zwykle gościła nas restauracja KROKODYL. Na spotkaniu między innymi wybraliśmy swoje logo.
29 sierpnia 2006 - piąte spotkanie Towarzystwa. Wśród obecnych tym razem pojawił się Witold Mazuchowski. Ponownie w restauracji KROKODYL przy ulicy Piotrkowskiej 88, tym razem w środku, a nie w ogródku - pogoda już nam niestety nie sprzyja.
1 sierpnia 2006 - czwarte spotkanie Towarzystwa. Skład jak zwykle za każdym razem inny. Ponownie w restauracji KROKODYL przy ulicy Piotrkowskiej 88.
20 czerwca 2006 - trzecie spotkanie członków Towarzystwa. Skład trochę okrojony zapewne ze względu na ostatni mecz polskiej reprezentacji na Mundialu (wybraliśmy niefartowny dzień na spotkanie). Ponownie w restauracji KROKODYL przy ulicy Piotrkowskiej 88.
16 maja 2006 - drugie spotkanie członków Towarzystwa. Tym razem spotkaliśmy się w restauracji KROKODYL przy ulicy Piotrkowskiej 88. Po raz pierwszy pokazał się na oczy Bogdan Przyżycki.
25 kwietnia 2006 - pierwsze regularne spotkanie członków Towarzystwa. Jesteśmy jeszcze trochę bezdomni, więc spotkanie odbyło się w pizzerii przy ŁDK, a potem przeniosło od restauracji Pod Chochołem. Dołączył do nas Adam Kobylański.
7 kwietnia 2006 - regulamin Towarzystwa wraz z zawiadomieniem zostały złożone w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
28 marca 2006 - w restauracji Kresowa przy ul. Narutowicza 4 dwanaścioro entuzjastów genealogii zakłożyło stowarzyszenie zwykłe o nazwie Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski.

Członkowie towarzystwa:
 1. Wiesław Demianiuk
 2. Tadeusz Ejsmont
 3. Waldemar Fronczak
 4. Katarzyna Genderka
 5. Andrzej Groberek
 6. Adam Kobylański
 7. Jacek Kubis
 8. Henryk Lesiak
 9. Iwona Łaptaszyńska
 10. Witold Mazuchowski
 11. Piotr Młynarczyk
 12. Krzysztof Ochnicki
 13. Krzysztof Piesyk
 14. Bogdan Przyżycki
 15. Włodzimierz Stefani
 16. Alicja Surmacka
 17. Piotr Szkutnik
 18. Marek Szylberg
 19. Danuta Szymke
 20. Witold Świętosławski
 21. Sławomir Zagórowicz
 22. Krzysztof Zieliński


Regulamin Towarzystwa:

Chwilowo niedostępny.