[Miejsce na logo POLGEN]

P O L G E N
polska genealogiczna lista dyskusyjna


Parts of this site in English at
POLGEN in English

Nawigator: Strona główna > POLGEN

Zawartość:

Członkowie listy
Najczęściej zadawane pytania
Głosy członków Polgen dotyczące tematów off-topic na liście
Historia POLGEN


24 lutego 2002 powstała lista dyskusyjna POLGEN poświęcona zagadnieniom genealogicznym. Zapraszam do zapisywania się.

Najczęściej zadawane pytania

Po co jest ta lista?
Jak działa lista?
Jak się zapisać na listę?
Jak wstrzymać otrzymywanie maili z listy nie wypisując się z niej (np. w czasie wakacji)?
Jakie są opcje otrzymywania mailem wiadomości z listy?
Jak się wypisać z listy?
Gdzie znaleźć informacje o liście POLGEN?
Gdzie można przejrzeć dotychczasowe wiadomości z listy?
Kto pomoże w razie problemów?
Jak promować listę?
Jak odróżnić maile z listy od pozostałych?
Co się kryje za napisem [Non-text portions of this message have been removed]?
Czy przez wiadomości z listy można zainfekować komputer wirusem?
Jak postępować z mailami reklamowymi (spamem) przesyłanymi na listę przez nadawców spoza grona listowiczów?

Po co jest ta lista?
Zasadniczy cel jest prosty: wymiana doświadczeń i informacji zgromadzonych przez ludzi zajmujących się genealogią. Lista może też służyć jako tablica ogłoszeń o poszukiwaniach osób o konkretnym nazwisku. Językiem listy jest polski.

Jak działa lista?
Lista jest otwarta tylko dla osób zapisanych na listę (od 30 sierpnia 2003 goście, czyli nieczłonkowie Polgen nie mają dostępu do listy). Każdy członek Polgen może wysłać na listę wiadomość. Wystarczy wysłać maila na adres polgen@NOSPAMyahoogroups.com (wysyłając maila usuń fragment "NOSPAM" umieszczony tu jako zabezpieczenie przed spam-robotami). Zachęcam do nadawania każdej wiadomości adekwatnego do treści tytułu. Odbiorcami tak wysłanej wiadomości są wszyscy zapisani na listę.
Członkowie listy mogą odpowiadać na maile otrzymane od innych listowiczów; wystarczy odpowiedzieć na otrzymany mail (wykorzystując opcję Reply, czy Odpowiedz programu pocztowego) kierując go pod adres listy, czyli polgen@NOSPAMyahoogroups.com (wysyłając maila usuń fragment "NOSPAM" umieszczony tu jako zabezpieczenie przed spam-robotami). Ta odpowiedź również dotrze do wszystkich zapisanych na listę. W przypadku odpowiadania na cudzy mail zachęcam do niezmieniania jego tytułu, pozwoli to na łączenie wypowiedzi w wątki.
Członkowie listy mają dostęp do strony ze zgromadzonymi linkami do powiązanych tematycznie witryn i rozbudowywania jej zawartości. Jest też możliwość wymieniania się plikami udostępnianymi przez członków listy. Każda osoba zapisana na listę ma możliwość przeszukiwania archiwum listy. Jest możliwość przeprowadzania głosowań, tworzenia wspólnej bazy danych, a nawet czatowania. Te wszystkie możliwości są jednak dostępne tylko dla tych członków listy, którzy założyli na Yahoo! swój profil.
Ze względu na panoszące się wirusy wyłączona jest opcja umożliwiająca dołączanie załączników do wiadomości. Najlepiej wysyłać proste wiadomości tekstowe, takie też będą rozsyłane.
Wiadomości nie są cenzurowane, co oznacza, że może na nią trafić każdy tekst. W początkowym stadium rozwoju listy nie ma chyba sensu ograniczać ekspresji listowiczów.

Jak się zapisać na listę?
Jest kilka sposobów zapisania się na listę. Podaję ten najłatwiejszy.
Aby się zapisać na listę trzeba wysłać maila pod adres: polgen-subscribe@yahoogroups.com
Ta wiadomość może być pusta i bez tytułu. Wysłanie takiej wiadomości spod własnego adresu poczty elektronicznej oznacza chęć przyłączenia się do listy. Adres spod jakiego wiadomość została wysłana jest automatycznie zapamiętywany - pod ten adres będą wysyłane wiadomości z listy. W krótkim czasie po wysłaniu maila przyjdzie mail w języku angielskim służący potwierdzeniu chęci zapisania się na listę. Brzmi on:

"Hello, We have received your request to join the polgen group at Yahoo! Groups, home to free, easy-to-use email groups. To become a member of the polgen group, please confirm your request by replying to this message. If you did not request, or do not want, a membership in the polgen group, please accept our apologies and ignore this message. Regards, Yahoo! Groups Customer Care P.S. If you would like to learn more about the polgen group, please visit http://groups.yahoo.com/group/polgen Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/"
Co oznacza w tłumaczeniu:
"Witaj, Otrzymaliśmy twoją prośbę o przyłączenie się do grupy polgen na Yahoo! Groups, miejscu darmowych i łatwych w użyciu grup mailowych. Aby zostać członkiem grupy polgen prosimy o potwierdzenie poprzez odesłanie tej wiadomości. Jeśli nie prosiłeś lub nie chcesz stać się członkiem grupy polgen przyjmij nasze przeprosiny i zignoruj tę wiadomość. Pozdrowienia, Dział Obsługi Yahoo! Groups P.S. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o grupie polgen prosimy odwiedź http://groups.yahoo.com/group/polgen Użycie Yahoo! Groups jest oparte o zasady opisane w http://docs.yahoo.com/info/terms/"
Wystarczy odesłać ten mail z powrotem ("Odpowiedz" i "Wyślij"), co jest równoznaczne z potwierdzeniem chęci zapisania się.

Jak wstrzymać otrzymywanie maili z listy nie wypisując się z niej (np. w czasie wakacji)?
Jeśli lista jest bardzo aktywna i przychodzi dużo maili może być kłopotliwe odebranie ich po dłuższej nieobecności związanej na przykład z wakacjami. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wysłanie maila (bez tytułu i treści, ale spod adresu zarejestrowanego przez listę) pod adres polgen-nomail@yahoogroups.com. Nastąpi wstrzymanie przysyłania wszelkich maili z listy. Po powrocie z wakacji można się zapoznać z mailami z tego okresu na stronie listy http://groups.yahoo.com/group/polgen pod zakładką "Messages" (Wiadomości) - jest to możliwe tylko dla tych członkow Polgen, którzy założyli profil na Yahoo!. Aby ponownie otrzymywać maile na swoją skrzynkę należy wejść na stronę grupy http://groups.yahoo.com/group/polgen i tam - po zalogowaniu się - w zakładce "My Preferences" (Moje Preferencje) kliknąć na link "Reset" - jest to możliwe tylko dla tych członkow Polgen, którzy założyli profil na Yahoo!.
Zalecam stosowanie tej możliwości przy dłuższym okresie niekorzystania ze skrzynki poczty elektronicznej, aby zapobiec przeładowaniu skrzynki wiadomościami, szczególnie, gdy ma ograniczoną pojemność.

Jakie są opcje otrzymywania mailem wiadomości z listy?
Poza przeglądaniem wiadomości przychodzących na listę na stronie listy POLGEN pod adresem http://groups.yahoo.com/group/polgen i dalej pod zakładką "Messages" (Wiadomości) można listy przesyłane na listę otrzymywać do własnej skrzynki poczty elektronicznej. Są trzy opcje:

 1. "Individual Emails" (Poszczególne maile) - wówczas otrzymujemy osobno każdy mail przychodzący na listę - polecam to rozwiązanie,
 2. "Daily Digest" (Dzienne zestawienie) - przy tej opcji otrzymujemy z listy jeden mail dziennie zawierający wszystkie wiadomości jakie danego dnia dotarły na listę; jeśli wiadomości było sporo (np. przy gorącej dyskusji), trzeba się liczyć z tym, że taki mail może być czasem bardzo długi; nieco kłopotliwe jest też odpowiadanie na poszczególne wiadomości,
 3. "No Email" (Żadnych maili) - ustawienie tej opcji powoduje, że zablokowana jest możliwość przesyłania wszelkich wiadomości z listy POLGEN; można tę opcję wykorzystać przed wyjazdem na wakacje lub gdy wiemy, że przez dłuższy czas nie będziemy korzystać z naszej skrzynki pocztowej (zalecam użycie tej funkcji w takich sytuacjach, aby zapobiec przeładowaniu skrzynki wiadomościami, szczególnie, gdy ma ograniczoną pojemność),
 4. "Special Notices" (Specjalne wiadomości) - ustawienie tej opcji powoduje, że otrzymuje się tylko specjalne wiadomości od moderatora listy; jednocześnie nie otrzymuje się żadnych innych wiadomości.
Opcje można ustawiać samodzielnie na stronie listy http://groups.yahoo.com/group/polgen wchodząc przez link "Edit My Membership" (Edytuj moje członkostwo) w części "Membership" (Członkostwo) w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierając jedną z opcji w punkcie "Message Delivery" (Dostarczanie wiadomości) - jest to możliwe tylko dla tych członkow Polgen, którzy założyli profil na Yahoo!.

Jak się wypisać z listy?
Aby się z listy wypisać trzeba wysłać maila pod adres: polgen-unsubscribe@yahoogroups.com
Ta wiadomość może być pusta i bez tytułu. Wysłanie wiadomości na ten adres (ale spod adresu jaki posłużył do zapisania się na listę) oznacza deklarację wystąpienia z listy; adres zostanie automatycznie usunięty z grona listowiczów i dana osoba przestanie otrzymywać wiadomości z listy. W razie problemów z wypisaniem się z listy należy się skontaktować z opiekunem listy pod adresem polgen-owner@yahoogroups.com.

Gdzie znaleźć informacje o liście POLGEN?
Informacje o liście dostępne są na dwu stronach:
- http://groups.yahoo.com/group/polgen - ta strona jest w języku angielskim i zawiera podstawowe informacje o liście, część opisu jest w języku polskim,
- http://yakipl.republika.pl/polgen.html - ta strona jest w całości po polsku (co widać, jesteś przecież na niej ;-). Ma służyć do tego by wyjaśnić zasady działania listy zarówno techniczne, jak i merytoryczne.

Gdzie można przejrzeć dotychczasowe wiadomości z listy?
Wszystkie dotychczas wysłane na listę maile przechowywane są na stronie Messages (Wiadomości) - jest to możliwe tylko dla tych członkow Polgen, którzy założyli profil na Yahoo!. Niestety nie wiem, czy jest możliwość pobrania ich stamtąd i przesłania pod swój adres.

Kto pomoże w razie problemów?
W razie różnych problemów jakie mogą się pojawić w czasie korzystania z listy, np.:

 • listy nie docierają do innych listowiczów,
 • nie dochodzą żadne maile z listy,
 • po wypisaniu się z listy, maile nadal przychodzą,
 • itd. itp.
proszę wysłać maila pod adres polgen-owner@yahoogroups.com. Postaram się natychmiast pomóc.

Jak odróżnić maile z listy od pozostałych?
Każdy mail wysłany do listowiczów poprzez listę (a więc wysłany na adres polgen@NOSPAMyahoogroups.com (fragment "NOSPAM" jest tu umieszczony jako zabezpieczenie przed spam-robotami) jest rozsyłany do listowiczów z oryginalnym tytułem poprzedzonym oznaczeniem listy. Wygląda to następująco: "[Polgen] Tytuł nadany mailowi". W przypadku odpowiedzi na pierwotny mail temat maila będzie wyglądał następująco: "Re: [Polgen] Tytuł nadany mailowi" lub "Odp: [Polgen] Tytuł nadany mailowi". Ponieważ każdy mail jest jednoznacznie identyfikowany przez oznaczenie listy więc można łatwo to wykorzystać do automatycznego filtrowania maili otrzymywanych z listy i umieszczania ich w osobnym katalogu programu pocztowego (o ile taka opcja jest dostępna).

Co się kryje za napisem [Non-text portions of this message have been removed]?
Podany wyżej fragment oznacza "Nietekstowe części tej wiadomości zostały usunięte". Wiąże się to z tym, że lista jest ustawiona TYLKO na przesyłanie wiadomości tekstowych bez żadnych załączników. Tymczasem niektórzy piszą swoje wiadomości w języku HTML, używają różnych papeterii, może nawet dołączają jakieś pliki, albo bez ich wiedzy dołączają się wirusy - to wszystko zostaje usunięte i kryje się pod owym tajemniczym określeniem [Non-text portions of this message have been removed]. Wiadomość nie wygląda wtedy okazale, ale liczy się treść.

Czy przez wiadomości z listy można zainfekować komputer wirusem?
Odpowiedź brzmi - NIE! Maile z wiadomościami jakie przychodzą poprzez listę POLGEN nie zarażą Twojego komputera żadnym wirusem. Z jednej strony zabezpiecza przed tym Yahoo, które sprawdza przychodzące maile, a z drugiej lista akceptuje TYLKO tekstową część wiadomości, wszelkie dodatki są odrzucane (przeczytaj także komentarz Co się kryje za napisem [Non-text portions of this message have been removed]?). To drugie rozwiązanie daje 100% gwarancji, że wiadomości z listy są "czyste". Może się zdarzyć coś innego. Na listę ktoś może przesłać link do jakiejś strony w Internecie, która może zachęcać do ściągnięcia jakiegoś pliku, czy podjęcia innych działań, które mogą spowodować zainfekowanie komputera. Jest to ryzyko przed którym ostrzegam, ale mam nadzieję, że takie maile na listę nie trafią.

Jak postępować z mailami reklamowymi (spamem) przesyłanymi na listę przez nadawców spoza grona listowiczów? - w związku z zablokowaniem dostępu do listy dla osób niezapisanych na listę Polgen ten problem całkowicie odpada
Zdarzało się i będzie się zdarzać, że na listę trafią maile od osób spoza listy. Część takich wiadomości ma charakter spamu. Zazwyczaj są to wiadomości w języku angielskim. W takiej sytuacji proszę o usunięcie takiej wiadomości - to najlepsze rozwiązanie. Nie chodzi tu o wirusy, ale o kolekcje działających skrzynek pocztowych. W żadnym wypadku proszę nie odpowiadać na takie maile - nawet w dobrej wierze; często treść maila sugeruje, że jeśli nie chcesz otrzymywać więcej takich wiadomości, to wyślij maila na przykład z tytułem "Unsubscribe" lub wejdź na jakąś stronę i tam poproś o usunięcie z listy wysyłkowej. Lista POLGEN na tym nie ucierpi, ale listowicz, który tak postąpi narazi się na wzmożoną liczbę spamu. Sugestie dotyczące wypisania się mają na celu nie wypisanie się, ale potwierdzenie, że adres skrzynki pocztowej jest aktywny, czytany ... i że można pod niego słać kolejne porcje spamu.

Jak promować listę?
Istnienie listy zależy w dużym stopniu od aktywności jej uczestników, jak i od powiększania się ich grona. Listowicze posiadający swoje strony internetowe mogą na nich umieścić "reklamę" listy. Wystarczy w dowolnym miejscu strony (w jej kodzie źródłowym, między znacznikami <body> i </body> umieścić jeden z podanych niżej kodów HTML'a (według upodobania). Kod wybranej "reklamy" można przekopiować wprost z tej strony i przekleić do kodu źródłowego swojej strony:

 1. Pierwsza "reklama":
  Kliknij tutaj aby zapisać się na listę POLGEN
  Kliknij by zapisać się na listę POLGEN

  Kod żródłowy powyższej reklamy:

  <center>
  <a href="http://groups.yahoo.com/group/polgen/">
  <img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/yg/img/i/us/ui/join.gif" border="0" alt="Kliknij tutaj aby zapisać się na listę POLGEN">
  Kliknij by zapisać się na listę POLGEN</a>
  </center>

 2. Druga "reklama":
  Zapisz się na listę POLGEN
  O liście czytaj tutaj

  Kod żródłowy powyższej reklamy:

  <form method=GET action="http://groups.yahoo.com/subscribe/polgen">
  <table cellspacing="0" cellpadding=2 border="0" bgcolor=#FFFFCC>
  <tr>
  <td colspan=2 align=center>
  <b>Zapisz się na listę POLGEN</b>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <input type=text name="user" value="tu podaj swój adres email" size="2"0>
  </td>
  <td>
  <input type=image border="0" alt="Kliknij tutaj aby zapisać się na listę POLGEN" name="Kliknij tutaj aby zapisać się na listę POLGEN" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/yg/img/i/us/ui/join.gif">
  </td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td colspan="2">
  O liście czytaj <a href="http://yakipl.republika.pl/polgen.html">tutaj</a>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </form>