Nagłówek - jeśli go nie widać, skorzystaj proszę z odnośników na dole strony
Stryjenka Ludwika zaprasza do wpisania się do Księgi Gości witryny - zostaw ślad po swojej wizycie
Genealogia od strony teoretycznej i praktycznej

Copyright © 1999-2010 Jacek Kubis

Nawigator: Strona główna > Pochodzenie nazwisk

W tym dziale

Historia nazwisk

Kategorie nazwisk

Przydomki

Nazwiska patronimiczne i matronimiczne

Nazwiska przybrane i zdobnicze

Nazwiska określające fach

Nazwiska pochodzące od miejsc

Skąd się wzięły nazwiska

Strona 1 2
Skomentuj ten artykuł

Nazwiska patronimiczne i matronimiczne

Nazwiska, które pozwalają zidentyfikować ojca określane są jako patronimiczne. Rzadko zdarza się, by żródłem nazwiska było imię matki - mówimy wówczas o matronimicznym pochodzeniu nazwiska. Skandynawowie dodawali końcówkę "son" do imienia ojca. Stąd syn Johann'a stał się Johannson'em. Normanowie używali prefiksu "Fitz" dla kolejnego dziecka po pierworodnym, syn Patrick'a otrzymał nazwisko Fitzpatrick. Inne narody posiadały własne odmiany prefiksów dodawanych do imienia ojca: w Szkocji 'Mac'Donald', w Irlandii 'O'Brien', w Holandii 'Van'Buren', we Francji 'de'Gaulle', w Niemczech 'Von'berger', w Hiszpani i we Włoszech 'Di'Tello', w krajach arabskich 'ibn'Saud'. W Polsce przyjęło to formę dodania końcówki -owski lub -ewski - w ten sposób syn Wojciecha przybrał nazwisko Wojciechowski.

Nazwiska przybrane i zdobnicze

Niektóre nazwiska zostały dodane do imienia, kiedy pojawiła się nagła potrzeba posiadania go. Czasem powstawały one jako złożenie kilku słów. W dawnej Holandii pod okupacją Napoleona Holendrzy mieli obowiązek zarejestrować się w odpowiednich urzędach. Wielu Holendrów nie posiadało nazwiska i było im ono nadawane na miejscu. Holendrzy naśmiewając się z urzędników nie znających flamandzkiego podawali naprzeróżniejsze nazwiska, na przykład Bólbrzucha, a nawet bardzo obsceniczne. Wiele nazwisk z tych czasów istnieje do dziś.

Nazwiska określające fach

Wśród najpopularniejszych nazwisk są przede wszystkim te, które odnosza się do popularnych w średniowieczu rzemiosł. Kowal wytwarzał w kuźni podkowy i stał się Kowalskim. Młynarz mełł mąkę i został Młynarskim. Stolarz wytwarzał różne potrzebne rzeczy z drewna i stał się Stolarskim. Czasem nazwisko ma odniesienie raczej do miejsca pracy niż do samego fachu. I tak Biskupski pracował raczej w dobrach biskupich niż piastował to stanowisko. Niektóre fachy opisane w nazwisku już nie istnieją, ale w łatwy sposób pozwalały zidentyfikować człowieka w średniowieczu.

Nazwiska pochodzące od miejsc

Najbardziej szeroką kategorią nazwisk jest ta zawierająca nazwiska pochodzące od nazw miejsc i miejscowości. Kiedy człowiek zmieniał miejsce zamieszkania i przenosił się do innego kraju wyróżniał się spośród swoich sąsiadów poprzez nazwę kraju pochodzenia (na przykład nazwisko Niemiec). Czasem człowiek pochodził z dobrze znanej miejscowości, co stawało się jednoznacznym odniesieniem do jego osoby (na przykład Krakowski, Sieradzki). Podobnie nazwa wsi, regionu, czy nawet rzeki lub innej cechy geograficznej stawała się podstawą do utworzenia nazwiska (na przykład Mazowiecki).

Strona 1 2
Skomentuj ten artykuł

Pomocnik
Warto wiedzieć
Imię i Nazwisko
Krewni
Badania Własne
Księga Gości
Gen-Wieści
Kontakt