Nagłówek - jeśli go nie widać, skorzystaj proszę z odnośników na dole strony
Stryjenka Ludwika zaprasza do wpisania się do Księgi Gości witryny - zostaw ślad po swojej wizycie
Genealogia od strony teoretycznej i praktycznej

Copyright © 1999-2010 Jacek Kubis

Nawigator: Strona główna > Warto wiedzieć > Literatura onomastyczna

W tym dziale

Genealogia a archeologia

Genealogia polityczna

Genealogia a ochrona danych osobowych

System porządkowania danych genealogicznych

Genealogiczne systemy numerowania

Systemy kodowania nazwisk

Literatura genealogiczna

Literatura onomastyczna

Tajemnice wyszukiwarek internetowych

Kalendarze juliański i gregoriański

Literatura onomastyczna

 
Cały Internet Szukaj tytułu, autora, słowa

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 • Lech D., Polonizacja nazwisk niemieckich na przykładzie współczesnych nazwisk mieszkańców Gliwic, [w:] Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej Białystok-Supraśl 26-27 X 1998, red. Z.Abramowicz, L.Dacewicz, Białystok 1999, s. 160-168.
 • Leyding G., Słownik nazw miejscowych okręgu mazurskiego, cz.II Nazwy fizjograficzne (zlokalizowane), Poznań 1959.
 • Linde M.S.B., Słownik języka polskiego, t.I-VI, Lwów 1854-1860, (reprint Warszawa 1994).
 • Listy z lat 1525-1548 ze zbiorów W. Pociechy, W. Taszyckiego i A. Turasiewicza. Polska Akademia Umiejętności. Wydział Filologiczny. Listy polskie XVI wieku pod red. K. Rymuta, t. I, Kraków 1998.
 • Łoś J., O nazwisku Mikołaja Kopernika w czterysta pięćdziesiątą rocznicę jego urodzenia, "Język Polski" 1923, VIII, s. 1-8.
 • Malec M., Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych, Wrocław 1971.
 • Malec M., Dwuczłonowe przezwiska i przydomki staropolskie, On 1974, XIX, s. 191-227.
 • Malec M., Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych, Wrocław-Warszawa-Kraków 1982.
 • Malec M., Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce jako odbicie uniwersalistycznych cech ówczesnej kultury, OKO V, s. 197-202.
 • Malec M., Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994.
 • Malec M., O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i współczesność, Kraków 1996.
 • Malec M., Odbicie wierzeń naszych przodków w imionach słowiańskich (imiona złożone z członami: Bogo-, Bogu-, -bog.), [w:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI ogólnopolskiej konferencji onomastycznej 15-17 czerwca 1998 Bydgoszcz-Pieczyska, red. M.Czachorowska, Ł.M.Szewczyk, Bydgoszcz 2000, s. 313-322.
 • Marchwiński R., Ludność Lidzbarka Warmińskiego w świetle wykazu szosu z 1581 roku, KMW 1974, nr 1-2 (119-120), s. 59-70.
 • Mączyński J., Nazwiska Łodzian (XV-XIX wiek), Łódź 1970.
 • Mechow M., Preussischen Namen als deutsche Familiennamen, [w:] Altpreussische Geschlechterkunde. Neue Folge, 1975, t.8, s. 313-351.
 • Mechow M., Prussische Namenreste in Masuren, [w:] Altpreußische Geschlechterkunde. Neue Folge, 1987, t. 17, s. 175-180.
 • Mikołajczakowa B., Nazwy osobowe w XVII-XIX wieku na terenie dawnej ziemi gostyńskiej (nazwiska mieszczańskie i chłopskie), Studia językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich t.VII, 1981, s. 7-56.
 • Molńar I., Elementy węgierskie w nazwiskach Polaków, "Językoznawca" 1965, z.13.
 • Mossakowska B., Z badań nad antroponimią Warmii (Nazwiska derywowane sufiksem -ic(z) i jego pochodnymi), ZNUG, PrJzk 1987, z.13, s. 69-73.
 • Mossakowska B., Nazwiska polskie derywowane formantem -k- (XVIII - XIX w.), ZNUG, PrJzk 1988, nr 14 s. 143-158.
 • Mossakowska B., Z badań nad antroponimią Warmii w XVI-XVII wieku (nazwiska z sufiksem -ski), SO 1988, nr 45, s. 45-46.
 • Mossakowska B., Formant -ak i jego pochodne w nazwiskach mieszkańców parafii blichowskiej w dawnym powiecie płockim (1683-1865), ZNUG 1992, nr 16, s. 165-173.
 • Mossakowska B., Nazwiska mieszkańców Komornictwa Olsztyńskiego, Gdańsk 1993.
 • Mossakowska B., Nazwiska obce mieszkańców Warmii (XVI-XVIII wiek), [w:] Antroponimia słowiańska, s. 229-235.
 • Mrózek R., Antroponimia w systemie onimicznym, [w:] Antroponimia słowiańska. Materiały z IX Ogólnopolskie Konferencji Onomastycznej. Warszawa 6-8 IX 1994, red. E. Wolnicz - Pawłowska i J. Duma ,Warszawa 1996, s. 237-243.
 • Musiołek K., Żorska księga chrztów z lat 1629-1679, "Onomastica Slavogermanica" 1976, X, s. 131-163.

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pomocnik
Warto wiedzieć
Imię i Nazwisko
Krewni
Badania Własne
Księga Gości
Gen-Wieści
Kontakt