Curriculum Vitae

Katarzyna Kubis

Zarządzanie Personelem (HRM)

Kontakt mailowy:
katarzyna.kubis@wp.pl

Nawigator: English Resume

Doświadczenie
zawodowe

1 sierpnia 2003 - do dziś
Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o.

Aleksandrów Łódzki

--/ Firma usługowa prowadząca outsourcing w zakresie back office dla bankowości; Grupa BRE Banku/ Commerzbanku; 400 pracowników /--

Kierownik Zespołu Kadr i Szkoleń (od 1 listopada 2003)

 • Realizuje i udoskonala politykę i procedury personalne,
 • Kontroluje plany w zakresie zatrudnienia oraz kosztów pracowniczych i szkoleń,
 • Weryfikuje zgodność procesów HR z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • Odpowiedzialna za rekrutację, szkolenia, system wynagradzania, oceny i motywowania pracowników oraz tworzenie narzędzi HRM,
 • Opracowała plan restrukturyzacji zatrudnienia, który wdrożyła i zrealizowała,
 • Nadzoruje przebieg awansów i przesunięć kadrowych w firmie,
 • Wprowadziła standard prowadzenia rekrutacji i selekcji oraz derekrutacji,
 • Zorganizowała i wdrożyła proces oceny pracowników, który pozwolił na identyfikację kluczowych pracowników, potencjału rozwojowego pracowników, stanowił podstawę do ruchów kadrowych,
 • Przygotowała program wprowadzenia nowego pracownika do pracy,
 • Stworzyła i wdrożyła projekt rozwoju kompetencji w zakresie biznesowego języka angielskiego kadry menedżerskiej,
 • Zainicjowała projekt usługi outsourcingu administracji płacowej,
 • Pracuje nad tworzeniem kadry rezerwowej,
 • Opracowuje system motywowania fianasowego i pozafinasowego pracowników,
 • Sporządza sprawozdania w zakresie HR na potrzeby zarządu,
 • Kieruje trzyosobowym zespołem zajmującym się administracją kadrowo-płacową oraz procesami HR.

 • Referencje dostępne na życzenie.

Specjalista w Zespole Kadr i Szkoleń (1 sierpnia 2003 - 31 października 2003)

 • Prowadziła administrację kadrowo-płacową.
1 października 2002 - 26 lipca 2003
Boruta-Soft Sp. z o. o.

Zgierz

--/ Firma produkcyjna zajmująca się farbowaniem przędzy; 60 pracowników /--

Specjalista ds. Personalnych

 • Zorganizowała komórkę personalną firmy,
 • Samodzielnie opracowała i prowadziła administrację kadrowo - płacową,
 • Przeorganizowała i stworzyła nowy system rozliczania czasu pracy,
 • Naliczała wynagrodzenia oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • Odpowiedzialna za przygotowywanie dokumentów PIT-4, PIT-11, ZUS DRA i pozostałych wymaganych przepisami prawa,
 • Zajmowała się rekrutacją i selekcją, przeprowadzała rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy, prowadziła derekrutację,
 • Opracowała regulaminy pracy i wynagradzania,
 • Współpracowała z kierownictwem w zakresie tworzenia polityki personalnej.
listopad 2000
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ

Łódź

 • Przeprowadzała ankiety z Dyrektorami Personalnymi łódzkich przedsiębiorstw nt. "Zarządzanie personelem w polskiej praktyce gospodarczej" na zlecenie Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ.
sierpień 1997  

Londyn, Wielka Brytania

 • Praca na zlecenie prywatnego detektywa.
lipiec/sierpień 1994 i lipiec/sierpień 1996  

Bergen, Norwegia

 • Au pair; dwójka dzieci.

Wykształcenie

1997 - 2002
Uniwersytet Łódzki

Łódź

 • Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność podstawowa: Zarządzanie Personelem (ZZL) oraz ponadprogramowo: Ubezpieczenia (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, kierunek: Finanse i Bankowość),
 • Tytuł pracy magisterskiej: "Inteligencja emocjonalna jako podstawa sukcesu zawodowego",
 • Uzyskany tytuł: magister w zakresie zarządzania ludźmi,
 • Udział w konferencji IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości" (Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania). Opracowanie, prezentacja i publikacja referatu pt. "Praktyczne aspekty roli inteligencji emocjonalnej w pracy kierowniczej".

Języki obce

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • 12.2005 Pretest Bulats wynik poziom C1 - advanced,
 • 10.2005-dziś Business English Course poziom B2,
 • 2004-dziś prezentacje, spotkania biznesowe, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w języku angielskim,
 • 2002-2003 posługiwanie się językiem angielskim w codziennej pracy,
 • 1999 - 2001 Business English Course (Uniwersytet Łódzki),
 • 1997 uczestnictwo w zajęciach Honley High School and College w Huddersfield, Wielka Brytania (2 tygodnie). Wyjazd z rekomendacji członków Rotary Club Łódź na zaproszenie Rotary Club of Holmfirth w ramach Youth Exchange,
 • 1996 First Certificate in English - Grade A.

 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym - możliwość w miarę szybkiego udoskonalenia.

Obsługa komputera

Umiejętność swobodnego posługiwania się różnorodnymi programami komputerowymi w środowisku Windows takimi jak: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), StarWriter, StarCalc, Symfonia Kadry i Płace, Teta_2000 (Kadry, Płace, Umowy Cywilnoprawne), Płatnik, przeglądarki internetowe, programy pocztowe, Lex.

Inne kursy
i uprawnienia

 • 2005 - "I Ogólnopolski Kongres Personel i Zarządzanie - Współczesne wyzwania strategii HR" INFOR,
 • 2005 - seminarium "Outsourcing w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa. Jak wykorzystać możliwości offshoringu i nearshoringu" Puls Biznesu,
 • 2004 - szkolenie "Jak uczynić stres swoim sprzymierzeńcem" MABOR Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego,
 • 2004 - szkolenie z zakresu "Negocjacje handlowe" FPL,
 • 2004 - seminarium "Jak uwolnić uśpiony potencjał?" MPS Management Consulting,
 • 2003 - szkolenie z zakresu "Zarządzanie kadrami w organizacji. Metody i techniki kierowania zespołem" FPL,
 • 2003 - szkolenie z zakresu obowiązków pracodawców wobec ZUS,
 • Prawo jazdy kat. B od 2000 roku (własny samochód),
 • Patent żeglarza jachtowego od 1993 roku.

Mocne strony

 • Konsekwentna w działaniu,
 • Lojalna i dyskretna,
 • Umiejętność wzbudzania zaufania, współpracy i komunikowania się,
 • Wnikliwa,
 • Zaangażowana,
 • Aktywna w proponowaniu rozwiązań.

W czasie wolnym

Literatura fantasy, inteligencja emocjonalna, podróżowanie, trekking, jazda na rowerze.

kierownik personalny, CV, ZZL, kadry i płace, ds. zarządzania kadrami, koordynator, human resources, oferta, aplikacja

kierownik ds. personalnych, kierownik działu personalnego, kierownik ds. administracji personalnej, kierownik ds. kadr, kierownik ds. administracji kadrowo-płacowej, kierownik ds. administracji personalnej i płac, kierownik ds. rekrutacji, kierownik ds. szkoleń, wynagrodzeń, ubezpieczeń, zarządzanie kadrami, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od osób fizycznych, PDOF, Teta 2000, znajomość przepisów, j. angielski, j. angielskiego, jęz. angielski, jęz. angielskiego, język obcy, języka obcego, wykształcenie wyższe,