[Place for a logo]

P O L G E N
Polish Genealogical Discussion List

Navigation: Main page > POLGEN in Polish > POLGEN in English

This site is for visitors who cannot speak Polish or their knowledge of this language is good enough. It covers some of the subjects concerning the POLGEN discussion list.

U N D E R   C O N S T R U C T I O N

till it is finished in case of any questions please contact the list moderator at polgen-owner@yahoogroups.com

Content:

Members of the list
Frequently asked Questions

Frequently Asked Questions

What is this list for?
How does the list work?
How to subscribe?
Jak wstrzymać otrzymywanie maili z listy nie wypisując się z niej (np. w czasie wakacji)?
What are the options of receivint the messages from the list by mail?
How to unsubscribe?
Gdzie znaleźć informacje o liście POLGEN?
Gdzie można przejrzeć dotychczasowe wiadomości z listy?
Who will help in case of problems?
How can I promote the list?
How to distinguish the mails from the list from others?

What is this list for?
Zasadniczy cel jest prosty: wymiana doświadczeń i informacji zgromadzonych przez ludzi zajmujących się genealogią. Lista może też służyć jako tablica ogłoszeń o poszukiwaniach osób o konkretnym nazwisku.

How does the list work?
Lista jest otwarta zarówno dla osób zapisanych na listę, jak i gości. Każdy może wysłać na listę wiadomość. Wystarczy wysłać maila na adres polgen@NOSPAMyahoogroups.com (wysyłając maila usuń fragment "NOSPAM" umieszczony tu jako zabezpieczenie przed spam-robotami). Zachęcam do nadawania każdej wiadomości adekwatnego do treści tytułu. Odbiorcami tak wysłanej wiadomości są wszyscy zapisani na listę.
Członkowie listy mogą odpowiadać na maile otrzymane od innych listowiczów; wystarczy odpowiedzieć na otrzymany mail (wykorzystując opcję Reply, czy Odpowiedz programu pocztowego) kierując go pod adres listy, czyli polgen@NOSPAMyahoogroups.com (wysyłając maila usuń fragment "NOSPAM" umieszczony tu jako zabezpieczenie przed spam-robotami). Ta odpowiedź również dotrze do wszystkich zapisanych na listę. W przypadku odpowiadania na cudzy mail zachęcam do niezmieniania jego tytułu, pozwoli to na łączenie wypowiedzi w wątki.
Członkowie listy mają dostęp do strony ze zgromadzonymi linkami do powiązanych tematycznie witryn i rozbudowywania jej zawartości. Jest też możliwość wymieniania się plikami udostępnianymi przez członków listy. Każda osoba zapisana na listę ma możliwość przeszukiwania archiwum listy. Jest możliwość przeprowadzania głosowań, tworzenia wspólnej bazy danych, a nawet czatowania.
Także goście listy mogą wysyłać na listę maile, ale nie otrzymają odpowiedzi wysyłanych na listę. Gościom listy należy odpowiadać bezpośrednio.
Ze względu na panoszące się wirusy wyłączona jest opcja umożliwiająca dołączanie załączników do wiadomości. Najlepiej wysyłać proste wiadomości tekstowe, takie też będą rozsyłane.
Wiadomości nie są cenzurowane, co oznacza, że może na nią trafić każdy tekst. W początkowym stadium rozwoju listy nie ma chyba sensu ograniczać ekspresji listowiczów.

How to subscribe?
Jest kilka sposobów zapisania się na listę. Podaję ten najłatwiejszy.
Aby się zapisać na listę trzeba wysłać maila pod adres: polgen-subscribe@yahoogroups.com
Ta wiadomość może być pusta i bez tytułu. Wysłanie takiej wiadomości spod własnego adresu poczty elektronicznej oznacza chęć przyłączenia się do listy. Adres spod jakiego wiadomość została wysłana jest automatycznie zapamiętywany - pod ten adres będą wysyłane wiadomości z listy. W krótkim czasie po wysłaniu maila przyjdzie mail w języku angielskim służący potwierdzeniu chęci zapisania się na listę. Brzmi on:

"Hello, We have received your request to join the polgen group at Yahoo! Groups, home to free, easy-to-use email groups. To become a member of the polgen group, please confirm your request by replying to this message. If you did not request, or do not want, a membership in the polgen group, please accept our apologies and ignore this message. Regards, Yahoo! Groups Customer Care P.S. If you would like to learn more about the polgen group, please visit http://groups.yahoo.com/group/polgen Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/"
Co oznacza w tłumaczeniu:
"Witaj, Otrzymaliśmy twoją prośbę o przyłączenie się do grupy polgen na Yahoo! Groups, miejscu darmowych i łatwych w użyciu grup mailowych. Aby zostać członkiem grupy polgen prosimy o potwierdzenie poprzez odesłanie tej wiadomości. Jeśli nie prosiłeś lub nie chcesz stać się członkiem grupy polgen przyjmij nasze przeprosiny i zignoruj tę wiadomość. Pozdrowienia, Dział Obsługi Yahoo! Groups P.S. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o grupie polgen prosimy odwiedź http://groups.yahoo.com/group/polgen Użycie Yahoo! Groups jest oparte o zasady opisane w http://docs.yahoo.com/info/terms/"
Wystarczy odesłać ten mail z powrotem ("Odpowiedz" i "Wyślij"), co jest równoznaczne z potwierdzeniem chęci zapisania się.

Jak wstrzymać otrzymywanie maili z listy nie wypisując się z niej (np. w czasie wakacji)?
Jeśli lista jest bardzo aktywna i przychodzi dużo maili może być kłopotliwe odebranie ich po dłuższej nieobecności związanej na przykład z wakacjami. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wysłanie maila (bez tytułu i treści, ale spod adresu zarejestrowanego przez listę) pod adres polgen-nomail@yahoogroups.com. Nastąpi wstrzymanie przysyłania wszelkich maili z listy. Po powrocie z wakacji można się zapoznać z mailami z tego okresu na stronie listy http://groups.yahoo.com/group/polgen pod zakładką "Messages". Aby ponownie otrzymywać maile na swoją skrzynkę należy wejść na stronę grupy http://groups.yahoo.com/group/polgen i tam - po zalogowaniu się - w zakładce "My Preferences" (Moje Preferencje) kliknąć na link "Reset".

Poza przeglądaniem wiadomości przychodzących na listę na stronie listy POLGEN pod adresem http://groups.yahoo.com/group/polgen i dalej pod zakładką "Messages" (Wiadomości) można listy przesyłane na listę otrzymywać do własnej skrzynki poczty elektronicznej. Są trzy opcje:

 1. "....." (....) - wówczas otrzymujemy osobno każdy mail przychodzący na listę - polecam to rozwiązanie,
 2. "Daily digest" (Dzienne zestawienie) - przy tej opcji otrzymujemy z listy jeden mail dziennie zawierający wszystkie wiadomości jakie danego dnia dotarły na listę; jeśli wiadomości było sporo (np. przy gorącej dyskusji), trzeba się liczyć z tym, że taki mail może być czasem bardzo długi; nieco kłopotliwe jest też odpowiadanie na poszczególne wiadomości,
 3. "No mail" (Żadnych maili) - ustawienie tej opcji powoduje, że zablokowana jest możliwość przesyłania wszelkich wiadomości z listy POLGEN; można tę opcję wykorzystać przed wyjazdem na wakacje lub gdy wiemy, że przez dłuższy czas nie będziemy korzystać z naszej skrzynki pocztowej (zalecam użycie tej funkcji w takich sytuacjach, aby zapobiec przeładowaniu skrzynki wiadomościami, szczególnie, gdy ma ograniczoną pojemność).
Opcje można ustawiać samodzielnie na stronie listy http://groups.yahoo.com/group/polgen pod zakładką "..." (...)

How to unsubscribe?
Aby się z listy wypisać trzeba wysłać maila pod adres: polgen-unsubscribe@yahoogroups.com
Ta wiadomość może być pusta i bez tytułu. Wysłanie wiadomości na ten adres (ale spod adresu jaki posłużył do zapisania się na listę) oznacza deklarację wystąpienia z listy; adres zostanie automatycznie usunięty z grona listowiczów i dana osoba przestanie otrzymywać wiadomości z listy. W razie problemów z wypisaniem się z listy należy się skontaktować z opiekunem listy pod adresem polgen-owner@yahoogroups.com.

Gdzie znaleźć informacje o liście POLGEN?
Informacje o liście dostępne są na dwu stronach:
- http://groups.yahoo.com/group/polgen - ta strona jest w języku angielskim i zawiera podstawowe informacje o liście, część opisu jest w języku polskim,
- http://yakipl.republika.pl/polgen.html - ta strona jest w całości po polsku (co widać, jesteś przecież na niej ;-). Ma służyć do tego by wyjaśnić zasady działania listy zarówno techniczne, jak i merytoryczne.

Gdzie można przejrzeć dotychczasowe wiadomości z listy?
Wszystkie dotychczas wysłane na listę maile przechowywane są na stronie Messages (Wiadomości). Niestety nie wiem, czy jest możliwość pobrania ich stamtąd i przesłania pod swój adres.

Kto pomoże w razie problemów?
W razie różnych problemów jakie mogą się pojawić w czasie korzystania z listy, np.:

 • listy nie docierają do innych listowiczów,
 • nie dochodzą żadne maile z listy,
 • po wypisaniu się z listy, maile nadal przychodzą,
 • itd. itp.
proszę wysłać maila pod adres polgen-owner@yahoogroups.com. Postaram się natychmiast pomóc.

Jak odróżnić maile z listy od pozostałych?
Każdy mail wysłany do listowiczów poprzez listę (a więc wysłany na adres polgen@NOSPAMyahoogroups.com (fragment "NOSPAM" jest tu umieszczony jako zabezpieczenie przed spam-robotami) jest rozsyłany do listowiczów z oryginalnym tytułem poprzedzonym oznaczeniem listy. Wygląda to następująco: "[Polgen] Tytuł nadany mailowi". W przypadku odpowiedzi na pierwotny mail temat maila będzie wyglądał następująco: "Re: [Polgen] Tytuł nadany mailowi" lub "Odp: [Polgen] Tytuł nadany mailowi". Ponieważ każdy mail jest jednoznacznie identyfikowany przez oznaczenie listy więc można łatwo to wykorzystać do automatycznego filtrowania maili otrzymywanych z listy i umieszczania ich w osobnym katalogu programu pocztowego (o ile taka opcja jest dostępna).

Jak promować listę?
Istnienie listy zależy w dużym stopniu od aktywności jej uczestników, jak i od powiększania się ich grona. Listowicze posiadający swoje strony internetowe mogą na nich umieścić "reklamę" listy. Wystarczy w dowolnym miejscu strony (w jej kodzie źródłowym, między znacznikami <body> i </body> umieścić jeden z podanych niżej kodów HTML'a (według upodobania). Kod wybranej "reklamy" można przekopiować wprost z tej strony i przekleić do kodu źródłowego swojej strony:

 1. Pierwsza "reklama":
  Kliknij tutaj aby zapisać się na listę POLGEN
  Kliknij by zapisać się na listę POLGEN

  Kod żródłowy powyższej reklamy:

  <center>
  <a href="http://groups.yahoo.com/group/polgen/">
  <img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/yg/img/i/us/ui/join.gif" border="0" alt="Kliknij tutaj aby zapisać się na listę POLGEN">
  Kliknij by zapisać się na listę POLGEN</a>
  </center>

 2. Druga "reklama":
  Zapisz się na listę POLGEN
  Powered by groups.yahoo.com

  Kod żródłowy powyższej reklamy:

  <form method=GET action="http://groups.yahoo.com/subscribe/polgen">
  <table cellspacing="0" cellpadding=2 border="0" bgcolor=#FFFFCC>
  <tr>
  <td colspan=2 align=center>
  <b>Zapisz się na listę POLGEN</b>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <input type=text name="user" value="tu podaj swój adres email" size="2"0>
  </td>
  <td>
  <input type=image border="0" alt="Kliknij tutaj aby zapisać się na listę POLGEN" name="Kliknij tutaj aby zapisać się na listę POLGEN" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/yg/img/i/us/ui/join.gif">
  </td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td colspan="2">
  Powered by <a href="http://groups.yahoo.com/">groups.yahoo.com</a>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </form>