Curriculum Vitae

Jacek Kubis

finanse, kontroling, księgowość

Kontakt mailowy:
yakipl@poczta.onet.pl

Navibar: Strona główna > O autorze > CV po polsku > CV in English

Cel

Stanowisko w obszarze finansów najchętniej w międzynarodowej firmie o stymulującym środowisku pracy.

Podsumowanie
kwalifikacji

 • Zaawansowany w kontrolingu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Bardzo dobre przygotowanie do tworzenia i utrzymywania zasad raportowania w przedsiębiorstwie.
 • Doświadczony w tworzeniu rocznych budżetów kosztów stałych i zmiennych (sześć przygotowanych samodzielnie: 2 w ABB, 3 w VF, 1 w Teleplan) i ich nadzorowaniu (przy kosztach przekraczających jeden milion dolarów miesięcznie).
 • Bardzo wysoka sprawność w posługiwaniu się różnorodnym oprogramowaniem komputerowym (MICROSOFT Office: Word, Outlook, wysokie umiejętności w posługiwaniu się programami Excel i Access, LOTUS: 1-2-3, WordPro, Freelance, Approach, ccMail, Lotus Notes). Doświadczony w pracy na różnych zintegrowanych, komputerowych systemach finansowych (SAP R/3, Platinum, JBA, Safo 2000, IFS), wziął udział we wdrożeniu systemów SAP R/3, JBA, Safo 2000, IFS. Umiejętność wykorzystania takich narzędzi jak Oracle Sales Analyzer i Oracle Financial Analyzer.
 • Dobra znajomość polskich zasad księgowości i USGAAP.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (EAP Oxford - kurs Business English). Możliwość udoskonalenia języka francuskiego.
 • Wysoko umotywowany....Szybko uczący się....Bardzo wysokie umiejętności komunikacyjne: ustne i pisemne oraz prezentacyjne....Przetwarza informacje szybko i dokładnie, logicznie organizując dane....Planuje i organizuje pracę efektywnie, dbając o całościowy obraz sytuacji z dużą uwagą dla szczegółów.

Doświadczenie
zawodowe

2004 - 2005
Teleplan Polska Sp. z o.o.

Bydgoszcz

--/ Holenderski/ międzynarodowy dostawca usług naprawy urządzeń elektronicznych /--

Interim Financial Manager (poprzez Interim Management Solutions)

 • Przejął obowiązki poprzedniego Dyrektora Finansowego oraz poprzedniego Kontrolera Finansowego, odpowiedzialny za dział księgowości i zaopatrzenia - zapewnił stabilizację w tych zespołach.
 • Udoskonalił funkcje raportowania, asystował zewnętrznym audytorom badającym 2003 i 2004 rok, stworzył budżet na 2005 rok i przygotował kierownictwo do używania go, uporządkował i opisał plan kont, zorganizował szeroki zakres niezbędnych ubezpieczeń, asystował zespołowi wdrażającemu system IFS, osiągnął oczekiwany poziom komunikacji między zakładem a centralą firmy, ustanowił jasne zasady finansowania działalności.
2004
Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

Katowice

--/ Kanadyjski producent sprzętu lotniczego i kolejowego /--

Kontroler Finansowy Projektów

 • Rozpoczął sterowanie kilku międzynarodowych projektów.
 • Wziął udział w zespole wdrażającym dodatkowe elementy systemu BAAN (budżetowanie projektu, prognozowanie projektu, POC).
2000 - 2003
Star Foods S.A.

Tomaszów Mazowiecki

--/ Grecki wytwórca chipsów I snaków oraz operator logistyczny /--

Specjalista do spraw finansowych

 • Wziął udział w przejmowaniu majątku zakupionej spółki oraz przygotował jej pracowników do pracy w nowym systemie finansowo-księgowym.
 • Udział w zespole wdrażającym system zintegrowany SAFO 2000, odpowiedzialny za obszar gospodarki magazynowej.
 • Rozpoczęcie prac nad stworzeniem systemu Profit Centre z samodzielnymi bilansami i rachunkami wyników.
 • Przeorganizował gospodarkę magazynową (zmiana indeksów surowców, utworzenie dodatkowych magazynów, stworzenie systemu raportowania, ustanowienie procedur). Organizacja i kontrola przeprowadzanych inwentaryzacji.
1997 - 2000
VF Polska Sp. z o.o.

Łódź

--/ Amerykański wytwórca odzieży jeansowej, m.in. marek: Wrangler, Lee, H.I.S. /--

Kierownik Działu Finansów

 • Przeprowadził dział z jednego finansowego systemu komputerowego do nowego przy pozytywnym nastawieniu zespołu księgowego (troje księgowych), na czas i z dobrym przygotowaniem do pracy w nowym systemie.
 • Odpowiedzialny za stworzenie Planu Kont (koszty) dla wprowadzanego systemu JBA wraz z ustanowieniem niezbędnych raportów z systemu.
 • Koszty standardowe / ceny transferowe odpowiedzialny za ich tworzenie i utrzymywanie dla ponad 2,500 materiałów, ich inwentaryzację ciągłą w magazynie oraz zarządzanie środkami trwałymi, miesięczne raportowanie danych produkcyjnych i odchyleń od budżetu.
 • Zwiększył zakres zadań wykonywanych w dziale (dodanie rejestru środków trwałych i dotyczących ich raportów, sprzedaży sklepu zakładowego, płatności krajowych poprzez Home Banking, systemu zbierania i raportowania danych, systemu archiwizacji dokumentów księgowych) oraz zwiększył wydajność pracy w dziale poprzez reorganizację zadań i użycie nowoczesnego oprogramowania.
 • Przygotowywał miesięczne analizy absorpcji standardowych narzutów, odchyleń od standardowych cen materiałów do produkcji oraz odchyleń od kursu - opracowywanych dla zarządu, a także analizy odchyleń między wydatkami a budżetem.
 • Odpowiedzialny za współpracę z bankami (PKO BP, Pekao S.A., Societé Generale) między innymi dla zapewnienia środków na wynagrodzenia, wydatki i inwestycje.
 • Odpowiedzialny za codzienną pracę działu.
 • Przyjmował i przeprowadzał szkolenia dla nowoprzyjętych, niedoświadczonych pracowników działu (każdego roku jedna nowa osoba).
 • Organizował coroczne inwentaryzacje materiałów do produkcji, produkcji w toku i wyrobów gotowych o łącznej wartości przekraczającej 3 miliony dolarów.
 • Skrócił czas opracowywania raportów z 7 do 2 dni poprzez lepsze wykorzystanie programów komputerowych.
1994 - 1997
ABB Elta Sp. z o.o.

Łódź

--/ Szwajcarsko-szwedzki producent dla przemysłu elektro-energetycznego /--

Kontroler Finansowy Zakładu

 • Aktywnie uczestniczył w pracach nad wprowadzeniem systemu SAP R/3. Odpowiedzialny za parametry związane z modułem księgowym i kontrolingowym.
 • Ustanowił bardzo dobre stosunki z liczną grupą międzynarodowych klientów.
 • Zmniejszył wskaźnik obrotu należnościami poprzez ścisłą kontrolę nad należnościami. Dysponuje umiejętnością skłaniania klientów do płacenia w terminie.
 • Stworzył narzędzia do szybkiej i przejrzystej analizy portfela zamówień.
 • Wprowadził kalkulację zyskowności zamówień.
 • Zbierał dane i przygotowywał miesięczne, kwartalne i roczne raporty finansowe dla potrzeb zarządu.
 • Przygotowywał wewnętrzne sprawozdania finansowe wraz z powiązanymi wskaźnikami. Przeprowadzał analizę bilansu i rachunku wyników oraz poszczególnych kont zarówno z własnej inicjatywy, jak i na prośbę zarządu.
 • Sporządzał prognozy dotyczące budżetu w zakresie wszystkich elementów bilansu i rachunku wyników.
1992
USWest Polska Sp. z o.o.

Łódź

--/Katalog teleadresowy firm/--

Konsultant Reklamowy

 • Przygotowywanie ogłoszeń reklamowych dla klientów katalogu branżowego "Panorama Firm".
1992
DIKOM s.c.

Łódź

Właściciel

 • Właściciel firmy oferującej reklamy w lokalnej telewizji kablowej wraz z przygotowaniem reklam.

Wykształcenie

1992
Northern Telecom Ltd.

Maidenhead, Wielka Brytania

--//Brytyjski operator telekomunikacyjny oraz dostawca systemów telekomunikacyjnych; obecnie pod nazwą Nortel /--

 • Szkolenie w Dziale Marketingu; przygotowywanie danych dotyczących wybranych rejonów Wspólnoty Niepodległych Państw i broszury ofertowej, kalkulacji kosztowych projektu.
1989 - 1994
Uniwersytet Łódzki

Łódź

 • Magister ekonomii. Wydział Zarządzania i Marketingu.

Dodatkowe informacje

Narodowość: Polska, Stan cywilny: kawaler.
Data i miejsce urodzenia: 10 grudnia 1967; Łódź.

Zainteresowania

Genealogia, mindmapping, inteligencja emocjonalna, malarstwo współczesne i nowoczesne.

dyrektor finansowy, CV,

finanse, życiorys, księgowy, kierownik, specjalista, ksiegowosc, controlling, controller, angielski, francuski, analizy, budżet, budżetowanie, zlecenie, curriculum vitae, życiorys, zyciorys, ksiegowy, wolny, manager, księgowoœć, księgowoœci, ksiegowosci, raportowanie, raporty, język, angielski, francuski, analiza, analiz, analizy, budżet, budżetowanie, tworzenie, budowanie, kontroller, kontroller finansowy, mężczyzna, wyższe, kontakt, USGAAP, SAP, R/3, mail, po, Po, angielsku, polsku, życiorys, zyciorys, praca, organizacja, firma, przedsiębiorstwo, bilans, rachunek, wyników, wynikow, rachunku, zysków, zyskow, i, strat, raport, polski, wydajność, analiza, wdrożenie, wiek, środki, trwałe, œrodki trwałe, podatki, Business, dyrektora finansowego, firmy, kontrolera, obowiązki, odpowiedzialny, poziom, projektu, sterowanie, system, ubezpieczeń, udział, wdrażającym, zakres, zaopatrzenia, zasady, zorganizował, ekonomiczne, znajomość, systemów, ERP, międzynarodowe, standardy, finansowe, rachunkowości, znajomość, międzynarodowych standardów, finansowych, zdolności, organizacyjne, zarządcze, analityczne, kreatywność, zbajomość, biegła znajomość, w mowie i piśmie, w mowie i w piśmie, języka angielskiego, kontrola finansowa, podatki, kadry, płace, personel, administracja, prognozowanie, menedżer